Budynek Cargo - powierzchnia użytkowa 227m²/570m³.

Budynek posiada:

- pomieszczenia operacyjne oraz dedykowane powierzchnie do składowania przesyłek cargo;

- pomieszczenie do przechowywania przesyłek w niskich temperaturach;

- boksy do składowania przesyłek Cargo.

Dużym ułatwieniem przy korzystaniu z budynku Cargo jest rampa załadunkowo-wyładunkowa po stronie airside.

Istniejąca infrastruktura po dokonaniu niezbędnych korekt ( aranżacja wnętrza pod kątem obsługi przesyłek cargo) pozwoli na magazynowanie przesyłek mieszczących się samolocie nie większym jak B737.

Dostępna powierzchnia magazynowa pozwoli na jednoczesną obsługę przylotu samolotu oraz odlotu.

Foto cargo: