By Twoja podróż przebiegła bez utrudnień:


 1. Sprawdź aktualną godzinę odlotu!
 2. Zabierz ze sobą dowód potwierdzający Twoją tożsamość ( dowód osobisty lub paszport) oraz bilet lotniczy lub dowód jego zakupu (możesz także zakupić go na lotnisku)!
 3. Przybądź na lotnisko odpowiednio wcześniej!

 

Przed rozpoczęciem podróży każdy pasażer poddawany jest szczegółowej kontroli dokumentów, bagażu i kontroli pirotechnicznej.

W związku z pojawieniem się nowego zagrożenia dla lotnictwa cywilnego - płynnych materiałów wybuchowych, Unia Europejska przyjęła nowe środki ochrony dot. pasażerów oraz ich bagażu.

 

Nowe środki ograniczają ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Mają one zastosowanie do wszystkich pasażerów korzystających z portów lotniczych UE, niezależnie od kierunku ich podróży.

 

Nowe środki ochrony oznaczają, że w punktach kontroli bezpieczeństwa, każdy pasażer i jego bagaż muszą zostać poddani kontroli pod kątem wykrycia niedozwolonych płynów, niezależnie od przeszukania w zakresie innych zabronionych do przewozu przedmiotów.

 

Nowe zasady obowiązują od 6 listopada 2009r. we wszystkich portach lotniczych Unii Europejskiej.


Podczas pakowania bagażu kabinowego radzimy pamiętać, że:

 • od 6 listopada dozwolone jest przewożenie tylko niewielkich ilości płynów w bagażu kabinowym lub w osobistej torebce – niezależnie od kierunku podróży;

 

 • od 6 listopada płyny przewożone w bagażu kabinowym muszą znajdować się w pojemnikach, z których żaden nie może przekraczać 100 ml - muszą być one zapakowane w jedną przezroczystą plastikową i zamykaną torbę o pojemności nie przekraczającej jednego litra (np. torebka dwuścienna o wymiarach 22 cm/15cm), które powinny być dostępne w portach lotniczych.

 

Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, każdy pasażer jest zobowiązany do:

 • przekazania do sprawdzenia - bez wezwania służb ochrony - plastikowych toreb z opakowaniami zawierającymi substancje płynne w punktach kontroli bezpieczeństwa;

 

 • zdjęcia swojego nakrycia wierzchniego (płaszcza, kurtki) – zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego, podczas gdy pasażer będzie kontrolowany przy zastosowaniu bramki magnetycznej do wykrywania metali;

 

 • wyjęcia przenośnego komputera i innych większych urządzeń elektrycznych z bagażu kabinowego -  zostaną one oddzielnie prześwietlone przy użyciu urządzenia rentgenowskiego;

 

 

BEZ ZMIAN POZOSTAJĄ:

 • zasady dot. przewozu substancji płynnych w bagażu rejestrowanym – nowe regulacje dotyczą tylko bagażu kabinowego;

 

 • zasady dot. przewozu w bagażu kabinowym lekarstw i innych środków medycznych, w tym pokarmów dla dzieci przeznaczonych do spożycia podczas podróży – w tym  przypadku nie ma ograniczeń odnośnie ilości;

 

 • zasady dot. przewozu płynów (np. perfum, alkoholi) zakupionych w sklepach położonych na lotnisku za punktem kontroli kart pokładowych. Jeśli zakupiony towar został zapakowany i zabezpieczony w plastikowej torbie przez personel sklepu – nie należy jej otwierać do momentu sprawdzenia w punkcie kontroli bezpieczeństwa (w tym przypadku nie ma również ograniczeń dot. ilości);

 

Jeśli podróż obejmuje przesiadkę w innym porcie lotniczym UE, wciąż mają Państwo prawo do zakupu płynów w sklepach położonych na unijnym lotnisku lub na pokładzie wspólnotowego przewoźnika.

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości odnośnie przewozu płynów lub innych towarów, radzimy skontaktować się z portem lotniczym, przewoźnikiem lub biurem podróży, jeszcze przed rozpoczęciem podróży.

 

W celu ułatwienia procedur kontroli i usprawnienia Państwa podróży, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pełną współpracę ze służbami ochrony na lotniskach.

 

Lista przedmiotów dopuszczonych do transportu w bagażu kabinowym/rejestrowanym na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgłaszanie zdarzeń.

Zarządzający lotniskiem, w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania zdarzeń, zobowiązany jest zgłaszać Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) zaistnienie zdarzenia polegającego na przerwie w działaniu, wadzie, uszkodzeniu statku powietrznego lub jego elementu albo innej okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego (DOPL) posiada upoważnienie Dyrektora do zgłaszania PKBWL zdarzeń lotniczych zaistniałych na Lotnisku Zielona Góra – Babimost.

Dobrowolny system zgłaszania zdarzeń:

Każdy pracownik, pasażer, czy też osoba, która znalazła się na terenie Lotniska i zauważyła zdarzenie zagrażające bezpieczeństwu lotniczemu, powinna o tym poinformować. W ramach działającego na Lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, każde zgłoszenie jest wnikliwie analizowane w celu wyeliminowania, bądź zminimalizowania potencjalnego zagrożenia.

System zgłaszania zdarzeń gwarantuje zachowanie całkowitej poufności źródeł informacji, zgodnie z filozofią Kultury Bezpieczeństwa (ang. Just Culture).

Główną zasadą Just Culture jest taki obieg informacji o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w lotnictwie, który chroni osoby raportujące o tych sytuacjach. W szczególności dotyczy to własnych błędów i pomyłek. Przyznanie się do błędu jest wykorzystywane w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa, a nie przeciwko raportującemu, zgodnie z zasadą Nie Obwiniania (ang. Non-Blame Policy).

Dziękujemy za poświęcony czas przy zgłoszeniu swoich spostrzeżeń i uwag na temat zagrożeń na Lotnisku Babimost – Zielona Góra.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZDARZENIA W RAMACH SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM