Organizator Spółki


Województwo Lubuskie 100 % kapitału założycielskiego

 

Akt założycielski

 

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 620 000 złotych i dzieli się na 620 równych  udziałów o wartości nominalnej 1000 złoty każdy. Kapitał zakładowy opłacony w całości. ”

 

Dane Spółki:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze w KRS nr 358240

Regon:                       080441199

NIP:                           973 09 77 166

Konto Bankowe:         ALIOR Bank SA nr 62 2490 0005 0000 4530 1507 9556

 

Rejestr zmian:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej   21.12.2015 r.

Zmiana adresu siedziby Spółki            16-09-2011r.

 

ORGANY  SPÓŁKI

Zgromadzenie Właścicieli

 

Rada Nadzorcza:

1.      Jarosław Chaszczowski - Przewodniczący RN

2.      Tomasz Wróblewski       - Członek RN

3.      Izabela Dzyr                   - Sekretarz RN

 

Zarząd Spółki:

Maciej K. Król   - Prezes Zarządu