Informacje dla Pilotów

Opłaty za lądowanie

Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie

wynosi: 50,00PLN

Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton: 30,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę.

Opłata za lądowanie śmigłowca wynosi: 15,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę jego masy startowej.


Opłaty za pasażera

Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi: 18,00 PLN


Opłaty postojowe

Opłata postojowa wynosi 4,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego

i każde rozpoczęte 24 godz. postoju.

 

Standartowa Obsługa Naziemna

Opłata za standartową obsługę naziemną małych samolotów obejmuje: asystę agenta, rozładunek i załadunek bagażu, transport po płycie i jest liczona wg maksymalnej masy startowej ( w PLN cena netto ):

  • do 2 000 kg                                    30,00 PLN
  • 2 001 kg -  4 600 kg                        80,00 PLN
  • 4 601 kg - 10 000 kg                      150,00 PLN
  • 10 001 kg - 15 000 kg                    400, 00 PLN
  • 15 001 kg - 21 000 kg                    600, 00 PLN


Paliwo lotnicze

Jet A-1 za 1 litr:           2,52 PLN

Avgass 100 LL za 1 litr : 7,20 PLN

 

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT i podatku akcyzowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 626 ze zm.):

Akcyza dla paliwa JET-A1 wynosi 1,446 PLN za 1 litr

Akcyza dla paliwa AVGASS wynosi 1,822 PLN za 1 litr

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:

  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).